according to §5 Teleservices Act (TDG)

BAYER DESIGN

Fritz Bayer GmbH & Co. KG

Adresu 1280 D–96244 Michelau

e–mail: bayer@bayer-design.com

Tel: +49 (0) 9571-97 98 0

Fax: +49 (0) 9571-97 98 99

Tax ID No .: DE 243875636

Limited Partnership: Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG, based in 96247 Michelau Coburg District Court Commercial Register HRA 1690 Personally liable partner: Bayer Management GmbH, based in 96247 Michelau Coburg District Court Commercial Register HRB 3991, Managing Director: Gilbert Bayer

Ważna uwaga do wszystkich Linków Disclaimer

Zastrzeżenie

Treść naszej strony została stworzona z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że treść jest poprawna, kompletna i aktualna. Jako usługodawca ponosimy odpowiedzialność za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z sekcją 6 ust. 1 MDStV i sekcją 8 ust. 1 TDG. Dostawcy usług nie są jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych przez nich informacji osób trzecich ani do wyszukiwania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, gdy dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy te treści.

NAZWA I ADRES KONTROLERA

Odpowiedzialny w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych to:

Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG, reprezentowany przez dyrektora zarządzającego Gilbert Bayer

Neuenseer Str. 57

96247 Michelau

Niemcy

Phone: +49 (0) 9571-97 98 0

Email: bayer@bayer-design.com

Website: www.bayer-design.com

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Firmowy inspektor ochrony danych można znaleźć pod adresem:

Bayer Design Fritz Bayer GmbH & Co. KG, Neuenseer Str. 57, 96247 Michelau, Germany

E-Mail: service@bayer-net.com